Sampana

Ireo Mpiandraikitra
ao amin'ny Sampana
Taona 2014 - 2015

SAMPANA SEKOLY ALAHADY

Filoha  Rtoa RAMAROSON Vola

Filoha mpanampy  Rtoa FOURNIER Fatima

Mpitantsoratra ny vola  Rtoa RALALAHARISONINA Tojo

Mpitahiry vola  Rtoa VANBECELAERE Bakolinirina

Mpitantsoratra  Atoa RAKOTONDRASOA Dina

Mpitantsoratra  Rtoa RALINDRIANA Manitra


SAMPANA TANORA KRISTIANA

Filoha  Zatovolahy RABEHASY Riana

Filoha mpanampy  Zatovovavy RAMAROSON Irina

Mpitantsoratra ny Vola  Zatovolahy RANAIVOJAONA Mirija

Mpitahiry vola  Zatovolahy RAJAOFETRA Mitia

Mpitantsoratra  Zatovolahy RAKOTOMALALA Rindra

Mpitantsoratra  Zatovovavy RAMASITERA Mino

LASY 27-28 JUILLET

Diary

 

VERS LE HAUT