Mpiandraikitra

MPIANDRAITRA
TAONA 2024 - 2025

« Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa
afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy. »
1 Korintiana 3.11

Mpitandrina Pst  Toky RAKOTO ANDRIANAVONY

Filoha Atoa RATEFINJATOVO Andry

Filoha mpanampy Atoa RABEHASY Andry

Tonia Rtoa FOURNIER Fatima

Tonia Atoa RAMASITERA Yves Herizo

Mpitahiry vola Rtoa RAMAROSON Nadine Vola

Mpitantambola Atoa RAKOTOMALALA Rindrahasina

Diakona mpiara-miasa Rtoa PEPIN Rindra Medina Hilary

Diakona mpiara-miasa Rtoa ANDRIAMAHAZONORO Amina

Diakona mpiara-miasa Rtoa HENRI Harivololona Rollande

Diakona mpiara-miasa Rtoa RABEHASY Vololondranto

Diakona mpiara-miasa Rtoa RAHARIVONY Hanitra Bakoly

Diakona mpiara-miasa Rtoa RAKOTONDRASOA Miaritsoa

Diakona mpiara-miasa Rtoa RANDRIAMANANA Eléonore

Diakona mpiara-miasa Rtoa RATEFINJATOVO Saholy Tiana

Diakona mpiara-miasa Atoa RAMASITERA Andriamihajasoa


epuf melchior

 

Église Protestante Unie de Nice Transfiguration

4 , rue Melchior de Vogüé 06000 Nice


LASY 27-28 JUILLET

Diary

 

VERS LE HAUT